Home ยป Operatie Veritable
Het reichswald bij de Diepen in Milsbeek

Operatie Veritable

Na het vastlopen van operatie Market Garden bij Arnhem, wil het geallieerde opperbevel snel oprukken naar Duitsland. Opperbevelhebber Dwight Eisenhower was van mening dat het vlakke land in het Noord-Europa hiervoor het meest geschikt zou zijn. Door het Duitse tegenoffensief in de Ardennen, waren de geallieerden genoodzaakt om te stoppen met de voorbereidingen. De reden hiervoor was dat troepen gesplitst moesten worden om het Duitse offensief tegen te gaan.

Het doel

Om een einde te maken aan de oorlog werd het Rijnland offensief bedacht door veldmaarschalk Montgomery. Het plan was om via het relatief vlakke land tussen midden Limburg en Nijmegen door te stoten naar de Rijn in Duitsland. Hierna zou de weg naar Berlijn namelijk open te komen liggen.

Het offensief zou gaan beginnen met een tweetal operaties, die gelijktijdig uitgevoerd zullen gaan worden, namelijk: Veritable en operatie Grenade. De Britten en Canadezen zullen vanuit de Maas regio Veritable gaan uitvoeren. Zuidelijker rondom de Roer in het midden van Limburg zullen Amerikaanse troepen operatie Grenade uitvoeren.

Het veroverde gebied

Door operatie Market Garden hadden de geallieerden het gebied rondom Nijmegen in handen. Na de slag van Overloon in oktober waren de Duitsers ook verdreven uit het het gebied rondom Overloon en Venray. Door enkele offensieven hierna waren de Duitsers over vrijwel de gehele linie teruggetrokken tot over de maas. 

In de kop van noord-Limburg lag het bezette gebied dicht bij de Duitse grens en dat was aanleiding genoeg voor de Duitsers om het gebied tot aan het bittere eind te verdedigen. Dit alleen maar om te voorkomen dat de geallieerden snel zouden oprukken door Duitsland.

Operatie Veritable

De geallieerden wisten in het gebied rondom Nijmegen en Groesbeek rond de 500.000 soldaten bij elkaar te brengen. Deze soldaten zouden uiteindelijk de beschikking over ruim 1.000 kanonnen en 34.000 voertuigen hebben.

De start van operatie Veritable was op 8 februari 1945 en zou uiteindelijk eindigen op 11 maart. De Britten zullen (onder leiding van luitenant-generaal Miles Dempsey) oprukken vanuit Nijmegen richting Duitsland. Vanuit deze positie zullen zij de noordelijke flank verdedigen.

De Canadezen zullen (o.l.v. generaal Harry Crerar) zuidelijker in de richting van het Reichswald vertrekken. De Canadezen en Britten zullen elkaar uiteindelijk gaan treffen bij de Rijn. 

Om een goede opmars te kunnen garanderen moest over een brede linie opgetrokken worden. Het was dus zaak om het stadje Gennep (onder Nijmegen) in handen te krijgen. Gennep lag namelijk in de frontlinie op een goede strategische locatie aan de maas. Daarbij was de afstand van Gennep tot aan de grens vrij klein en het was belangrijk om Gennep in handen te hebben om goed richting Goch te kunnen optrekken. 

Na twee dagen strijd kwam Gennep in geallieerde handen. Vanuit de linie Groesbeek, Milsbeek en Gennep begonnen de Canadezen met hun opmars richting het Reichswald.

Reichswald

Via het Reichswald begonnen de Canadezen met hun opmars naar de Rijn. Het dichtbeboste gebied bleek uiteindelijk een groot obstakel te zijn, dat gezorgd heeft voor grote verliezen onder de Canadese soldaten. 

De Duitse verdedigers hadden het ruige en heuvelachtige terrein in eigen voordeel ingezet. Loopgraven, anti-tank greppels en andere obstakels belemmerden de Canadezen in een snelle opmars en er waren daarbij slechts twee hoofdwegen, waarop de geallieerden konden oprukken, mogelijk. Deze wegen werden uiteraard goed door de Duitsers verdedigd. De vele slingerweggetjes in het bos waren daarbij ideaal voor hinderlagen op de Canadezen. 

Naast het Duitse tegenstand was er een andere factor die tot vertraging zou gaan leiden, namelijk het weer. De dooi werd ingezet en in combinatie met de regen was er een modderig gebied dat gepasseerd moest worden.

De geallieerden hadden echter een voordeel: artillerie. Door het veelvuldig bestoken van de linies weten de geallieerden terrein te boeken. Na ruim te weken hebben de Canadese het Reichswald in handen gekregen.

Aankomst bij de Rijn

Rond 11 maart is het gebied Kleve, Weeze en Goch in geallieerde handen. De Duitse verliezen zijn hoog. 10 duizend Duitse soldaten hebben het leven gegeven tijdens dit deel van het Rijnlandoffensief. 

Op 23 maart staken geallieerden bij operatie plunder bij Wesel de Rijn over. Zij deden dit met gepantserde amfibievoertuigen en provisorisch drijvend gemaakte tanks. De oversteek vond plaats in combinatie met operatie Varsity, waarin twee parachutisten divisies vlakbij het front werden gedropt ter ondersteuning. Omdat deze dropping zo dichtbij de Duitse frontlinie was, werden hier zware verliezen geleden, desalniettemin slaagden de parachutisten erin zich te hergroeperen. Binnen 24 uur hadden de twee divisies de gestelde doelen behaald. 

Sporen van de strijd

De soldaten die het leven hebben gegeven gedurende deze strijd liggen verspreid begraven in het gebied. Geallieerde soldaten liggen vooral begraven in Groesbeek, Mook, Milsbeek en op de Reichswald begraafplaats in Duitsland. Duitse gesneuvelden liggen voornamelijk begraven rondom Kleve, in Goch en bij Weeze.